Послуги

 1. Проведення комплексних соціологічних досліджень.

 2. Проведення науково-дослідних та теоретичних робіт, створення на їхній базі нових інформаційних, наукових технологій і їх впровадження.

 3. Науково-аналітична діяльність з проблем розвитку українського суспільства.

 4. Надання консалтингових, інформаційних, маркетингових, управлінських, рекламних, інформаційно-комп’ютерних послуг.

 5. Аналітичне й публіцистичне висвітлення результатів соціологічних досліджень та іншої інформації в засобах масової інформації.

 6. Забезпечення органів державної влади і управління всіх рівнів своєчасною, повною та достовірною, об'єктивною соціологічною інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та інформування громадськості про результати досліджень.

 7. Надання науково-методичної допомоги організаціям, що проводять соціологічні дослідження та координація діяльності наукових установ щодо проведення соціологічних і соціально-політичних досліджень.

 8. Надання послуг з організації та проведення різноманітних науково-організаційних, навчальних та інформаційно-рекламних заходів  (конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, ділові зустрічі тощо).

Науково-теоретична робота:
 • науково дослідна робота;

 • підготовка аналітико-прогнозних матеріалів;

 • участь у наукових проектах та програмах соціологічної спрямованості;

 • науково-практичні консультації;

 • організація і проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів.

Соціологічні дослідження:
 • соціально-політичні дослідження;

 • соціально-економічні дослідження;

 • маркетингові дослідження;

 • політичний маркетинг та менеджмент.

 

Основними напрямками діяльності Всеукраїнської соціологічної служби є:

Тренінги:

 • Школа політичного маркетингу;

 • Школа прикладної соціології;

 • Тренінг Leosoc.